ROBOTSKA NEUROREHABILITACIJA

ŽIVJETI AKTIVNO ZAHVALJUJUĆI MODERNOJ TEHNOLOGIJI


Robotska neurorehabilitacija je terapijski pristup koji koristi robotske uređaje za pomoć u rehabilitaciji osoba s neurološkim poremećajima ili oštećenjima. Ovi uređaji, poznati kao robotski asistenti, dizajnirani su za pružanje ciljane i ponavljajuće terapije kako bi se poboljšala motorička funkcija, koordinacija i oporavak pokreta.

Tretman robotskom neurorehabilitacijom uključuje upotrebu posebno dizajniranih robotskih uređaja koji rade u suradnji s terapeutom. Ti uređaji obično imaju senzore i aktuatore koji prate pokrete pacijenta i pružaju potporu, otpor ili asistenciju prema potrebi.

Terapeut prilagođava postavke robota kako bi se pružila optimalna podrška i izazov za pacijenta tijekom vježbi.

Ovaj tretman ima nekoliko prednosti.
Prvo, robotska neurorehabilitacija omogućuje ponavljajuću terapiju, što je ključno za neuroplastičnost, tj. sposobnost mozga da se mijenja i prilagođava nakon oštećenja.
Drugo, robotski uređaji pružaju preciznu kontrolu pokreta, što može pomoći u usmjeravanju i poboljšanju motoričke kontrole pacijenta. Također, robotska terapija može biti motivirajuća jer pacijenti mogu pratiti svoj napredak i postizati ciljeve tijekom vježbi.

Važno je napomenuti da robotska neurorehabilitacija ne zamjenjuje tradicionalne oblike terapije, već ih nadopunjuje.

Terapeutski tim i dalje igra važnu ulogu u procjeni i pružanju individualizirane skrbi, dok roboti pružaju dodatne alate i podršku za rehabilitaciju.
vrh stranice