More information »

What should your child know?

Reumatoidni artritis: vježbe šake

04.02.2019.

Piše: Tatjana Glas-Puškadija, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije - reumatologinja
Šake trebamo za kuhanje, čišćenje, pisanje i druge aktivnosti.
Vjerojatno ne razmišljamo puno o njima dok ne dobijemo reumatoidni artritis (RA) ili drugi artritis koji zahvaća vaše ruke i te osjetljive male zglobove u šakama.

Meet our team

Tatjana Glas-Puškadija

dr. med., spec. physical medicine and rehabilitation – rheumatologist
Matko Vuksanić

bacc. physioth., chief physical therapist
Šahzija Mrkonja

Dr. of Special Physical Medicine and Rehabilitation
Sandra Mihaljević

President of the Bizovačke Toplice Rehabilitation Centre
More about us »
vrh stranice