Više informacija

Upoznajte naš tim

Tatjana Glas-Puškadija

dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije - reumatologinja, zamjenica ravnateljice
Šahzija Mrkonja

dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, voditeljica odjela
Matko Vuksanić

bacc. physioth. glavni fizioterapeut
Ravnateljica Lječilišta

Sandra Mihaljević
Više o nama »
vrh stranice