Kontakt-podaci i važne informacije

Posjete pacijentima Lječilišta nisu dozvoljene do daljnjega.
Broj telefona:
031 685 185
031 685 189
E-mail: ljeciliste@bizovacke-toplice.hr
Lječilište Bizovačke toplice
Sunčana 39, 31222 Bizovac


Ravnateljica Lječilišta Bizovačke toplice
• Sandra Mihaljević

Liječnici fizijatri
• Tatjana Glas-Puškadija, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije - reumatologinja;
• Šahzija Mrkonja, dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavni fizioterapeut
• Matko Vuksanić, bacc. physioth.

Glavna medicinska sestra
• Sanela Škegro, bacc. med. techn.

vrh stranice