Lječilište Bizovačke toplice

RAVNATELJSTVO


Sandra Mihaljević, ravnateljica Lječilišta Bizovačke toplice

Liječnici


Tatjana Glas-Puškadija, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije - reumatologinja


Šahzija Mrkonja, dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavni fizioterapeut


Matko Vuksanić, bacc.physioth.

Fizikalna medicina i rehabilitacija


• Ivan Grgić, bacc.physioth. 
• Ria Hofer, bacc.physioth.  
• Vedrana Juriša, bacc.physioth. 

Snježana Kokoška, bacc.physioth. 

• Đurđica Komar, bacc.physioth. Marko Marenjak , bacc.physioth. 

• Dragana Peršić, bacc.physioth. 
• Tomislav Vampola, bacc.physioth. 
• Manuela Vuković, bacc.physioth. 

Dijana Zakanj, bacc.physioth. 


Boris Vurdelja, bacc.physioth. 

 
Marija
Belaj, fiz.th. Lidija Dušanić, fiz.th. 

• Ivana Duvnjak, fiz.th. 
• Romana Kovačević, fiz.th.

Biserka Marić, fiz.th. 


Danijel Pandurić, fiz.th. 

• Petar Peršić, fiz.th. 
• Marija Popović, fiz.th. 

 
Matea Vangelovski, fiz.th. 

• Ivica Uremović, fiz.th. 
• Žarinčić Ana, radni terapeut, bacc.therap.occup.

 • Anja Sršić, bacc.therap.occup.


Medicinske sestre i tehničari


• Sanela Škegro, glavna medicinska sestra, bacc.med.techn.
• Igor Ilakovac, mag.med.techn.

• Marija Ljubek, med. sestra


Ivana Loinjak, med. sestra


Doris Franjić, med. sestra

• Ana Šop, med. sestra
• Biljana Bekina, med. sestra
• Ines Glavašić, 
bacc.med.techn.
• Nikolina Šestak, med. sestra
• Dino Skenderović, med. tehničar
• Svrtan Nikola, med. tehničar
• Ilija Tešanović, med. tehničar
• Klara Đurinski, med. sestra
• Rebecca Suk, med. sestra


Administracija

• Marija Kovač
• Branka Kranjčević
• Matea Mihaljić
• Snježana Špoljarić
vrh stranice