Lječilište Bizovačke toplice

Radmila Khaznadar, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije


Šahzija Mrkonja, dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavni fizioterapeut


Matko Vuksanić,mag. physioth.

Fizikalna medicina i rehabilitacija


Ria
 Hofer, bacc.physioth.  


Snježana Kokoška, bacc.physioth. 


Viktor Bašić, bacc.physioth. 

Marko Marenjak, bacc.physioth. 

Tomislav Seletković, bacc.physioth.


Manuela Vuković, bacc.physioth. 


Dijana Zakanj, bacc.physioth.

Filip Đurković, bacc.physioth.


Boris Vurdelja, bacc.physioth. 

Toni Maričić, bacc.physioth. 


Lidija Dušanić, fiz.th. 

Ivana Duvnjak, fiz.th. 


Biserka Marić, fiz.th. 


Danijel Pandurić, fiz.th. 


Marija Popović, fiz.th. 

 
Matea Vangelovski, fiz.th. 


Ivica Uremović, fiz.th.

Anja Sršić, bacc.therap.occup.

Ana Marenjak, radni terapeut, bacc.therap.occup. 

• Vedrana Juriša, bacc.physioth.
• Đurđica Komar, bacc.physioth. 
• Romana Kovačević, fiz.th.


Medicinske sestre i tehničariSanela Škegro, mag sestrinstva


Marija Ljubek, medicinska sestra


Ivana Loinjak, med. sestra


Doris Franjić, med. sestra


Ines Glavašić, bacc.med.techn.

Dino Skenderović, med. tehničar


Svrtan Nikola, med. tehničar


Ilija Tešanović, med. tehničar

Maja Majetic, mag.med.techn.


Klara Đurinski, med. sestra


Rebecca Suk, med.sestra

• Ana Šop, med. sestra
• Biljana Bekina, med. sestra
• Nikolina Šestak, med. sestra


Administracija

• Maja Lovrinčević
• Marija Kovač
• Branka Kranjčević
• Matea Mihaljić
• Snježana Špoljarić
vrh stranice