KINEZIOTAPING

Cilj je dobiti normalan funkcionalan pokret, koji će uspostaviti pravilnu biomehaniku, te dobiti pokret bez ograničenja u tretiranom zglobu.
To je moguće postići trakama koje su razvijene za tu primjenu, te posebnog načina lijepljenja trake na kožu.


KINEZIO TAPE ne djeluje samo na mišiće, nego i na limfni sustav pružaći mu 24 satnu limfnu drenažu.
Djeluje također i stimulacijski na živčani sustav, te usklađuje energetski sustav našeg organizma preko meridiana i akupunkturnih točaka.

KINEZIO TAPE terapeuti cjelovito pristupaju problematici ozljede, te poštivajući osnovnu bolesničku sliku istražuju uzroke koji su mogli dovesti do problema.
Ti uzroci mogu biti poremećaj biomehanike, neusklađeni energetski protok po meridijanima, ožiljci...

Trakama možemo postići učinke na:

Smanjenje odnosno povišenje tonusa tretiranih mišića - na taj način poboljšavamo statičku i dinamičku koordinaciju mišića
Poboljšanje energetskog protoka
Poboljšanje djelovanja limfnog sustava 
Učinak bolje gibljivosti zglobova
Ukoliko postoji potreba za pasivnu stabilizaciju zgloba, upotrebljavamo tehniku lijepljenja ligamenata.

Prednost ovoga pristupa je što stabilizacijom zgloba ne dolazi do atrofije mišića!

Cijena po segmentu: 20,00 EUR

 
Sve informacije na broj telefona 031 685 185 ili na
email: ljeciliste@bizovacke-toplice.hr
vrh stranice