Upute za pacijente preko HZZO-a

Bolničko liječenje putem HZZO-a:

Lječilište Bizovačke toplice raspolaže sa 75 kreveta dostupnih pacijentima za bolničko liječenje kroz mrežu javne zdravstvene zaštite, tj. putem ugovora s HZZO-om.
Pacijent pozivom u Lječilište rezervira prvi slobodni termin za bolničko liječenje.

• Ukoliko komisija pacijentu odobri bolničko liječenje preko HZZO-a, a on ima ugovoreno i dopunsko
  zdravstveno osiguranje, ne plaća smještaj, hranu niti terapije, već mu je isto osigurano temeljem obveznog
  i dopunskog zdravstvenog osiguranja
• U slučaju odobrenja komisije za bolničko liječenje kada pacijent nema ugovoreno dopunsko osiguranje,
  postoji obveza plaćanja troškova dopunskog osiguranja 13,27 EUR (100 hrk/dan)
  (ali ne više od 265,45 eur / 2.000,00 hrk sveukupno)
• Kada pacijent ima uputnicu za terapije (ambulantno liječenje), ali nema odobrenje komisije za cjelokupno
  bolničko liječenje - može ostati na smještaju u Lječilištu po cijeni 52,00 eur / 391,79 hrk/dan
• Rezervacija termina za bolničko liječenje obavlja se po dobivenom odobrenju od strane komisije HZZO-a

Ambulantno liječenje putem HZZO-a:

Pacijent kod svog liječnika obiteljske medicine ili pozivom u Lječilište rezervira prvi slobodni termin za ambulantno liječenje.
Prosječno vrijeme čekanja na ambulantno liječenje kreće se oko 5 mjeseci.

Nadoplate za terapije kod pacijenata koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje:
• prvi pregled 3,32 eur / 25,00 hrk
• kontrolni pregled 3,32 eur / 25,00 hrk
• dan terapije 3,32 eur / 25,00 hrk (bez obzira na broj propisanih terapija)

Molimo da pri dolasku na pregled ponesete uputnicu i ostalu medicinsku dokumentaciju.
vrh stranice